ZAHTJEV ZA VIZU


NARUČI GOTOVO ISPUNJEN ZAHTJEV ZA VIZU ( OBRAZAC – FORMULAR ZA VIZU)

Eliminacija rizika od odbijenice
USPJEŠNPST 95%
OBRAZAC (FORMULAR) ZA VIZU
Molimo unesite broj sa prednje strane ličnog dokumenta (npr. B2340012). Ukoliko rezervišete uslugu za drugo lice- bit će potrebno verifikovati zahtjev slanjem slike prednjeg dijela putovnice.
Unijeti u obliku DD.MM.GGGG
Unesite Email adresu. Ukoliko rezervišete uslugu za drugo lice, molimo unesite kontakt Email dotične osobe. Ukoliko korisnik zaista ne posjeduje vlastitu Email adresu (npr. starije lice, koje ne koristi Email)- u napomeni obavezno naglasite da ne posjedujete Email.
Molimo unesite broj mobilnog telefona- u svrhu bolje dostupnosti i lakše konsulatacije.
Imate konačno dodjeljen termin? *
Ukoliko imate posebne napomene, molimo upišite kratki sažetak...
Saglasni ste sa uslovima korištenja stranica www.ambasada.info

ZAHTJEV ZA VIZU ILI FORMULAR ZA VIZU ( njem. Antragsformular ) je predefinirani dokument A4 formata koji je dostupan korisnicima za besplatno preuzimanje na internetu, ukoliko korisnik namjerava samostalno da ispuni ovaj dokument i isti preda na obradu u svrhu dobivanja vize.

 

Predstavlja obaveznu dokumentaciju prilikom predaje zahtjeva za izdavanje vize u Konzulatu.

 

PRISTUP RAZGOVORU NA DAN DODJELJENOG TERMINA U KONZULATU BEZ OVOG DOKUMENTA ĆE IZAZVATI ODBIJENICU .

 

Formular se popunjava isključivo na njemačkom jeziku prema jasno definisanim smjernicama.

Korisnik se prilikom popunjavanja ovog dokumenta mora jasno pridržavati određenih pravila prilikom upisivanja ličnih podataka podnosioca zahtjeva.

Zahtjev za vizu sadrži stranicu sa Poukom, gdje podnosilac svojeručnim potpisom krivično podvrđuje tačnost upisanih podataka.

 

TAČNO POPUNJEN DOKUMENT MOŽETE NARUČITI NA OVOJ STRANICI, NAKON ŠTO DOSTAVITE SVE PODATKE KOJE SE OD VAS ZAHTJEVAJU U VIZNOM POSTUPKU.

ZATIM NA KUĆNU ADRESU ZAPRIMATE GOTOV I PRAVILNO POPUNJEN DOKUMENT.

USLUGA PRAVILNOG POPUNJAVANJA ZAHTJEVA ZA VIZU SE NAPLAĆUJE.

Cijena je fixna, budući da se zahtjev predaje u predefiniranoj formi.

Obrasci se sastoje od 2 seta po 5 stranica A4 formata.

 

Posljednja stranica predstavlja Pouku, odnoso verifikovanu izjavu o tačnosti podataka.

 

U gornjem desnom uglu prve stranice svakog seta prilažete biometrijsku fotografiju.

 

Sigurnosti radi, na pozadini biometrijske fotografije upišite broj pasoša.

Pri arhiviranju Vašeg zahtjeva može doći do odvajana slike.

Službenici će tako jednostavnije razvrstati Vaše slike.

 

Nije potrebno lijepiti biometrijske slike, nego samo priložiti.

Koristite kancelarijski pribor poput hefterice ili spajalice.

Termin za vizu Rezervacija

Sie kennen uns aus den TV Sendern​

 ©2020 Ambasada.Info