Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja (U daljem tekstu Uslovi). 

 

Korištenjem i posjećivanjem stranica www.ambasada.info i pripadajućih sadržaja, podrazumijeva se da svjesno prihvatate ove Uslove, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavijesti.

 

Član 1. Uvod

Za vrijeme korištenja www.ambasada.info , primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. www.ambasada.info zadržava pravo promjene sadržaja Uslova u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike.

www.Ambasada.info nije u obavezi da šalje svakom korisniku pojedinačne obavijesti o izmjenama Uslova, zbog čega preporučujemo redovno praćenje ove rubrike stranica www.ambasada.info .

 

Član 2. Opis usluge/Storniranje ili povrat usluge

OPIS USLUGE

www.ambasada.info nudi usluge konsaltinga i elektronskih proizvoda, koje naplaćuje prema istaknutoj procjeni troskova, naznacenih kao cijena u pojedinacnim kategorijama.

Ne naplaćuje bilo kakvu naknadu za postavljeni info materijal na virtuelnom oglasnom prostoru, niti to čini u vidu provizije po izvršenoj prodaji ili drugom obliku distribucije proizvoda ili usluge iz tog sadržaja.

Usluge obavljamo isključivo kao kompletne pakete sastavljene iz niza servisa.

Određene usluge u okviru cjelovitog paketa, pojedinačno mogu biti besplatne na drugim internet stranicama, pa se mole korisnici da imaju razumijevanja da ne vršimo separatno opsluživanje bez naknade.

 

POVRAT USLUGE/STORNIRANJE ZAHTJEVA ZA IZVRŠENJEM USLUGE:

Korisnici, tražioci usluge na stranicama www.ambasada.info se obavezuju da će isključivo davati tačne informacije (lične podatke) u svrhu izvršenja usluge.

Agencija www.ambasada.info se obavezuje da će s ciljem zadržavanja profesionalnosti korisniku isporučiti traženu uslugu najkasnije u roku 24h od njegovog upita (mjerodavno je vrijeme zaprimljene Email potvrde od njemackog Konzulata).

U protivnom, korisnik može da odbije izvršenje usluge, bez ikakve naknade i obaveze prema agenciji www.ambasada.info .

Obavezuju se korisnici da ce zahtjev za besplatno storniranje usluge, dostaviti također najkasnije u roku od 24h nakon zaprimljene potvrde o izvrsenim uslugama, i to isključivo slanjem elektronskog zahtjeva u polju predviđenom za taj dio ili putem Email pošte.

Slanje zahtjeva putem telefona, u vidu SMS poruke ili sličnim kanalima komunikacije, ne mogu biti uvaženi.

Ukoliko se usljed greške prilikom unosa ličnih podataka korisnika, od strane uposlenika agencije www.ambasada.info usluga mora stornirati/opozvati, korisnik također nije dužan platiti naknadu za taj postupak, a od strane agencije www.ambasada.info bit će mu ponuđena usluga i/ili izvršena po redovnoj proceduri i istaknutom cjenovniku (procjeni troskova postupka u odgovarajucoj kategoriji), bez ikakvih dodatnih troškova.

Korisnici se pak obavezuju da će poštovati pravila prilikom popunjavanja elektronskog zahtjeva za uslugama, te da neće vršiti namjernu zloupotrebu rezervacije neke usluge kod agencije www.ambasada.info , te time trošiti vremenske i druge kapacitete u rada agencije www.ambasada.info , jer se takav postupak može okarakterisati kao protivan ovim Uslovima i u iznimnim slučajevima dovesti i do troškova visine 50,00 KM (pedeset konvertibilnih maraka) u vidu obeštećenja za pruženi dio usluge, skladištenje ili čuvanje eksplicitno dostavljenih ličnih podataka korisnika.

 

Član 3. Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice www.ambasada.info , dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima na svakom dijelu stranice. Mi činimo sve kako bismo zaštitili privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu izvršavanja usluge izrade CV-a, rezervacije termina za vizu i/ili popunjavanje obrasca za izdavanje vize, a u iznimnom slučaju između korisnika i njegovog budućeg poslodavca.

Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost dostavljenih podataka.

 

Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku izvršenja usluge prema korisniku, čuvaju se u zbirci ličnih podataka, koju vode osobe ispred izdavača www.ambasada.info , a koje se obavezuju da čuvaju privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke.

Lične podatke korisnika , ovlašteni smo proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

 

Korištenjem www.ambasada.info saglasni ste da podaci/informacije (uključujući i lične podatke) koje ste predali, budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom.

Korisnik pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona, upotrijebimo u svrhu slanja obavijesti o statusu zahtjevanih usluga, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih za tematiku ovog sajta. Korištenjem www.ambasada.info saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni kao Vaši lični podaci.

 

Član 4. Zaštita autorskih prava

Podaci na www.ambasada.info su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na www.ambasada.info uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju www.ambasada.info te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača.

 

Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, upotrijebljeni robni znaci „Ambasada.info“, kao i svi ostali tekstovi i navodi na web sajtu www.ambasada.info su produkt individualne duhovne tvorevine izdavača www.ambasada.info , te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.

 

Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih sadržaja, pri čemu www.ambasada.info , napominje se, ne radi o njegovim navodima, niti daje bilo kakvu garanciju glede tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja.

www.ambasada.info se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na www.ambasada.info .

 

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

 

 

Član 5. Garancija

www.ambasada.info ne garantuje:

  • da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
  • da će treća strana legalno koristiti stranice www.ambasada.info sve vrijeme.

 

Član 6. Odgovornost

www.ambasada.info se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

  • korištenja stranice www.ambasada.info
  • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice www.ambasada.info
  • informacija na stranici www.ambasada.info , koje su preuzete sa info ploče nadležnih ustanova
  • upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.

 

www.ambasada.info ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa nama, niti podupiranja takvih stranica od strane nas.

www.ambasada.info može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću nas taj način. www.ambasada.info povremeno može biti nedostupna radi različitih tehničkih poteškoća.

 

 

Član 7. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Sarajevu.

Vlasnici www.ambasada.info sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.ambasada.info bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

 

Korištenjem ili posjećivanjem www.ambasada.info , korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja www.ambasada.info i da ih u cijelosti prihvaća.

 

Posljednja izmjena Uslova: U Sarajevu, 07.09.2018.

Termin za vizu Rezervacija

Sie kennen uns aus den TV Sendern​

 ©2020 Ambasada.Info

KONTAKT