Na snagu stupio novi sistemi zakazivanja- termin za vizu u Njemačkoj Ambasadi Sarajevo. 

Termin za vizu kod kategorija “spajanje porodice” i “zapošljavanje” uvedene su liste čekanja. Na službenom obavještenju Njemačke Ambasade (Sarajevo) stoji sljedeće:

Unošenje podataka za termin za vizu možete izvršiti u svako doba. Nakon što ste unijeli svoje podatke, dobit ćete u roku od 30 minuta prvu mail potvrdu sa daljnjim uputama kao i svoj redni broj. Nekoliko sedmica nakon Vaše registracije biće Vam upućen drugi mail sa tačnim terminom za podnošenje zahtjeva za vizu ( konačni termin za vizu).

Obzirom na trenutnu veliku potražnju za terminima, moguće je da period čekanja između registracije i potvrde termina za vizu može trajati i nekoliko mjeseci. Iz tog razloga Ambasada moli da se u tom periodu ne raspitujete o statusu Vaše registracije odnosno termina.

Ovaj novi način zakazivanja termina za vizu ima za cilj da se svim podnosiocima zahtjeva za vize olakša postupak.

Od sada se možete registrovati termin za vizu u bilo koje doba i u svakom slučaju će Vam  biti dodijeljen termin za vizu što je prije moguće. Bez obzira, korisnici su prilikom zakazivanje termina za vizu nailazili na poteškoće, pa se nerijetko dešavalo da pored godinu dana čekanja na interview, bivaju vraćeni zbog pogrešne rezervacije termina za vizu.

Zbog preopterećenja termina za vizu Amabasada navodi da nije moguće zakazati HITNE TERMINE ZA VIZU u slučajevima klasičnog zapošljavanja! Upute kako zakazati termin za vizu preko naše agencije možete pogledati na sljedećem LINKUzakazivanju termina za vizu >>.

Zadnjih mjeseci, po internetu ćete naići na informacije da od 2018.godine neće biti potrebno zakazivanja termina za vizu u ambasadama, te da će se sve moći “riješiti” u Njemačkoj.

Naravno, redakcija www.ambasada.info moli sve čitatelje i javnost da se o tome prvo informiše kod dotične ambasade u državi iz koje dolazite. Trenutno na informativnom portalu ambasade Njemačke (Sarajevo) ne postoji vijest o mogućnostima rješavanja papirologije u Njemačkoj.

Iako je ova usluga od strane Njemačke Ambasade Sarajevo besplatna, nerijetko se korisnici slabo snalaze sa sistemom za zakazivanje termina za vizu i ostalim aktivnostima u cjelokupnom postupku.

www.ambasada.info je online platforma za podršku u postupku: 

Dobivanja vize za Njemačku // Pronalasku radnog mjesta // Izradi profesionalnih poslovnih pisama bez posredovanja i/ili u službi sa Ambasadom u Sarajevu ili drugim ustanovama.

U tu svrhu smo Vam odlučili ponuditi pomoć.

 POKRENI POSTUPAK ZA DOBIVANJE VIZE >>