Pomoc termin za vizu. Elektronski zahtjev za vizu

Pomoc kod zakazivanja - termin za vizu.

Pri odabiru odgovarajuće kategorije termina za vize potrebno je obratiti pažnju na sljedeće.

Možete birati između 7 različitih kategorija termina za vizu:

1. vize za detaširane radnike (isključivo građevinari, koje su bosanskohercegovačke firme uputile na rad na gradilištima u Njemačkoj) (rezervacija termina)

2. vize za Schengen, Au Pair, volontere, studij, obavezna praksa (studenti), jezički kurs, jobseeker, razmjena kadrova, zaposlenje na brodovima (rezervacija termina)

3. vize za školovanje (isključivo „Ausbildung“) i za mjere u svrhu priznavanja prema infolistu (rezervacija termina)

4. vize za njegovatelje isključivo prema § 6 Abs. 2 BeschV (rezervacija termina)

5. vize za visokokvalifikovani kadar (Blaue Karte EU, MINT) prema infolistu (rezervacija termina)

6. vize za spajanje porodice i spajanje djece sa roditeljima (registracija na listi čekanja)

7. vize za zapošljavanje prema članu 26 stav 2 BeschV (Zapadnobalkanska odredba) (registracija na listi čekanja)

Pažnja: Podnosioci zahtjeva za vizu, koji su odabrali pogrešnu kategoriju, neće biti primljeni na termin, te moraju zakazati novi termin u odgovarajućoj kategoriji.

Želimo napomenuti da korisnici usluga, za storniranje/povrat neke usluge iz neopravdanih razloga prema uslovima korištenja mogu podleći troškovima.

Na taj način nastojimo spriječiti zloupotrebu poslovanja i bespotrebno trošenje vremenskih i drugih kapaciteta.

Pomoc termin za vizu- Instrukcije za pravilnu registraciju mozete unajmiti klikom na link ispod.

Registracija termina za vizu u prvom koraku se vrši isključivo elektronskim putem, čime unosite lične podatke u bazu njemačkog Konzulata u Sarajevu.

 

To činite putem besplatnog javnog online servisa- TAJ DIO JE BESPLATAN, ukoliko ste upoznati sa pravilima i proceduru obavljate samostalno. Taksu za obradu zahtjeva (pregled dokumentacije koju predajete zajedno sa pismenim zahtjevom) plaćate prema važećem cjenovniku, i to direktno kod službenika na šalterima za predaju zahtjeva za vizu.

 

Međutim, ukoliko angažujete eksterne agencije za pomoć u ovom postupku, može doći do naplate konsalting usluga, čime biste svakako trebali biti unaprijed upoznati.

 

OPREZ: Pri elektronskoj registraciji se morate pridržavati određenih smjernica pri ispunjavanju kartice za rezervaciju termina, svaka pogreška može izazvati odbijenicu zahtjeva za vizu ili vraćanje sa razgovora u odjelu za vize na dan dodjeljenog termina.

NIKO. Konzulatski službenici nisu dužni i neće ispravljati, niti ukazivati na eventualno učinjene greške s Vaše strane. U nadi da ste sve obavili ispravno, vrijeme čekanja na termin može biti uzaludno, te rizikujete propust i eventualnu odbijenicu zahtjeva za vizu i vraćanje s termina na dan razgovora u Konzulatu bez da uopšte uspijete prethodno predati zahtjev.

 

S CILJEM ELIMINACIJE TAKVOG SLUČAJA, PREVENTIVNO VRŠIMO KONTROLU ISPRAVNOSTI REGISTRACIJE UNAPRIJED I ISPRAVKU OBAVLJAMO ODMAH U ROKU OD 48h.

 

Pravilnu registraciju u bazu podataka njemačkog Konzulata s ciljem dobivanja termina za razgovor vršimo u paketu sa ostalim uslugama, te se ne može separatno poručiti asistencija za obavljanje samo ovog dijela usluge.

SVAKAKO. Elementarno građansko pravo svakog korisnika jeste da unajmi pomoć u vidu usluge za bilo koji problem sa kojim se isti samostalno ne snalazi.

 

Konkretno, u slučaju elektronske registracije termina za vizu, angažovanje trećih lica ili pak agencija podrazumijeva da ste dobrovoljno i saglasno dali lične podatke na korištenje u tu svrhu.

 

Pri tome vodite računa na tačnost podataka i obezbjedite da naknadno imate kontrolu nad registracijom ili pak kompromis sa dotičnim licem, kako biste zadržali mogućnost praćenja statusa registracije ili mogućnost eventualnog storniranja termina, eventualne promjene kategorije ili slično.

 

Propustom termina usljed nedostatka kontrole nad registracijom ne ostvarujete pravo na vandredan, novi termin.

 

Prijavom eventualne zloupotrebe Vaših ličnih podataka ili naknadnom prijavom greške pri unosu podataka, u praksi, također ne ostvarujete pravo na vandredan termin.

 

Gubitkom pristupa online računu za elektronsku poštu, isto tako ne ostvarujete pravo na dodjelu vandrednog, novog termina.

 

S toga, ukoliko ste slabije informatički pismeni, ili pak nemate mnogo praktičnog iskustva oko korištenja online servisa, savjetujemo da u svrhu registracije termina angažujete lica koja se bolje razumiju i snalaze u takvim segmentima.

Apsolutno je potrebno obratiti paznju na tacnost unesenih licnih podataka prilikom registracije za termin, jer ukoliko ste unijeli bilo koju stavku pogresno– sluzbenici u Konzulatu nisu duzni vrsiti blagovremene ispravke i kontrolu u ime Vas, te eventualno upozoriti na moguce ucinjene greske pri unosu licnih podataka- tacnije oni to, osim u iznimnim slucajevima, nece niti su duzni uciniti.

 

Ovo za posljedicu moze imati uzaludno vrijeme cekanja na termin nakon obavljene registracije, jer unosom jedne pogresne stavke cete na dan dodjeljenog termina biti vraceni sa razgovora i bit cete u obavezi da ponovno izvrsite registraciju, a vrijeme cekanja ce se anulirati, pa proces ponavljate ispocetka.

NE,
Pomenuta dva subjekta nemaju nikakav vid saradnje.

 

Ambasada Info je web projekat, nastao s ciljem pružanja seta usluga korisnicima kojima je potrebna pomoć u pravilnom pokretanju postupka za dobivanje vize, budući da detaljne informacije u pojedinim segmentima nisu date na zvaničnoj stranici njemačkog konzulata.

 

Na osnovu iskustva i poznavanja stranih jezika na pregovaračkom nivou, posjedujemo određeno znanje sa kojim možemo nadomjestiti nedostatke nastale usljed manjka dostupnosti nekih informacija na zvaničnoj stranici konzulata.

 

Asistencija u postupku dobivanja vize se sastoji od niza aktivnosti, kao npr: 1.) elektronska registracija za termin u bazu podataka njemačkog konzulata,

2.) izrada/popunjavanje pismenog zahtjeva za vizu,

3.)kontrola validnosti i kompletnosti dokumentacije,

4.) individualna prognoza šansi za dobivanje vize,

5.) pomoć u izradi profesionalne aplikacije za posao,

6.) izrada profesionalnih poslovnih pisama s ciljem obraćanja Poslodavcu, Uredu za strance, Agenciji za zapošljavanje, Ustanovi za priznavanje stručne spreme, 7.) tumačenje zakonskih odredbi i dr.

Termin za vizu Rezervacija

Sie kennen uns aus den TV Sendern​

 ©2020 Ambasada.Info