Pri odabiru odgovarajuće kategorije za vize. Možete birati između 7 različitih kategorija:

 

1. vize za detaširane radnike (isključivo građevinari, koje su bosanskohercegovačke firme uputile na rad na gradilištima u Njemačkoj) (rezervacija termina)

2. vize za Schengen, Au Pair, volontere, studij, obavezna praksa (studenti), jezički kurs, jobseeker, razmjena kadrova, zaposlenje na brodovima (rezervacija termina)

3. vize za školovanje (isključivo „Ausbildung“) i za mjere u svrhu priznavanja prema infolistu (rezervacija termina)

4. vize za njegovatelje isključivo prema § 6 Abs. 2 BeschV (rezervacija termina)

5. vize za visokokvalifikovani kadar (Blaue Karte EU, MINT) prema infolistu (rezervacija termina)

6. vize za spajanje porodice i spajanje djece sa roditeljima (registracija na listi čekanja)

7. vize za zapošljavanje prema članu 26 stav 2 BeschV (Zapadnobalkanska odredba) (registracija na listi čekanja)

Pažnja: Podnosioci zahtjeva za vizu, koji su odabrali pogrešnu kategoriju, neće biti primljeni na termin, te moraju zakazati novi termin u odgovarajućoj kategoriji.

Želimo napomenuti da korisnici usluga, za storniranje/povrat neke usluge iz neopravdanih razloga prema uslovima korištenja mogu podleći troškovima.

Na taj način nastojimo spriječiti zloupotrebu poslovanja i bespotrebno trošenje vremenskih i drugih kapaciteta.

 

POKRENI POSTUPAK ZA DOBIVANJE VIZE