Pitanja i uputstva kod termina za vizu

Česta pitanja kako zakazati termin za vizu se odnose na tehnički aspekt, pri čemu korisnici nerijetko izgube pristup vlastitoj eMail adresi. Pri elektronskoj rezervaciji termina za vizu obratite pažnju na odgovore najčešće postavljenih pitanja korisnika.

Problemi sa eMail kod termina za vizu

PROBLEMI SA EMAIL RACUNOM

U tom slucaju pokusajte vratiti vlastiti Account preko opcija za vracanje lozinke- to mozete uciniti preko sigurnosnog pitanja koje ste postavili, dodjeljenom alternativnom Email adresom, ili dodjelom verifikacijskog Coda na broja telefona koji ste unijeli prilikom kreiranja racuna ( ukoliko namjeravate da tek kreirate Email racun u svrhu zakazivanja termina- preporucuje se tzv, 2 Factor Authorization kod broja mobitela, kao prevencija za zastitu, kod gubitka pristupa i za laksu mogucnost vracanja Email Accounta).

Provjerite i ostale foldere Email poste (Spam, Korpu) i obavezno na postavkama provjerite aktivne filtre za prikaz Email poste.
Nakon sto iskljucite filtriranje, odnosno ugasite filter koji sluzi za prikaz samo odredjenog dijela poste i sprecava npr, spam ili reklame, odaberite folder „Sva posta“ / „All Messages“ / „Alle Nachrichten“ i iskoristite opciju za pretragu u gornjem komandnom prozoru- gdje cete za pretragu unijeti ili ‘Posiljaoca, ili Naslov Poruke, ili Dio teksta poruke’.

Za akciju opozivanja kompletne Email poste iz proteklih 30 dana cete sa servera putem besplatnog servisa u postavkama ukljuciti IMAP/POP3 uslugu i dodjeliti novi vlastiti Email Racun na koji cete izvrsiti prebacivanje(premostavanje) poste.
Za svaki slucaj vodite racuna da su Email provideri za oba Accounta kompatibilni (npr. Gmail-Gmail, Outlook- Outlook, itd.), kako biste dobili optimalne rezultate prebacivanja poste izmedu 2 vlastita Email Accounta.
Nakon nekoliko minuta, ovisno o volumenu podataka, cete zaprimiti svu postu iz proteklih 30 dana na novokreirani Email Account.

Pitanja kod elektronskog zakazivanja termina za vizu

ELEKTRONSKO ZAKAZIVANJE TERMINU ZA VIZU

 

Registracija termina za vizu u prvom koraku se vrši isključivo elektronskim putem, čime unosite lične podatke u bazu podatak njemačkog Konzulata u Sarajevu.

To činite putem besplatnog javnog online servisa- TAJ DIO JE BESPLATAN, ukoliko ste upoznati sa pravilima i proceduru i postupak obavljate samostalno.

Ambasada.Info ne vrši prodaju termina.

Termini su jedinstveni, tj. individualni i mogu biti iskorišteni isključivo za jedno lice i u okviru samo jedne kategorije.

Taksu za obradu zahtjeva (pregled dokumentacije koju predajete zajedno sa pismenim zahtjevom) plaćate prema važećem cjenovniku, i to direktno kod službenika na šalterima za predaju zahtjeva za vizu.

Međutim, ukoliko angažujete eksterne agencije za pomoć u ovom postupku, može doći do naplate konsalting usluga, čime biste svakako trebali biti unaprijed upoznati.

OPREZ:
Pri elektronskoj registraciji se morate pridržavati određenih smjernica pri ispunjavanju kartice za rezervaciju termina, svaka pogreška može izazvati odbijenicu zahtjeva za vizu ili vraćanje sa razgovora u odjelu za vize na dan dodjeljenog termina.

NIKO. Konzulatski službenici nisu dužni i neće ispravljati, niti ukazivati na eventualno učinjene greške s Vaše strane.

U nadi da ste sve obavili ispravno, vrijeme čekanja na termin može biti uzaludno, te rizikujete propust i eventualnu odbijenicu zahtjeva za vizu i vraćanje s termina na dan razgovora u Konzulatu bez da uopšte uspijete prethodno predati zahtjev.

S CILJEM ELIMINACIJE TAKVOG SCENARIJA, PREVENTIVNO VRŠIMO KONTROLU ISPRAVNOSTI REGISTRACIJE UNAPRIJED I ISPRAVKU OBAVLJAMO ODMAH U ROKU OD 48h.

Pravilnu registraciju u bazu podataka njemačkog Konzulata s ciljem dobivanja termina za razgovor vršimo u paketu sa ostalim uslugama, te se ne može separatno poručiti asistencija za obavljanje samo ovog dijela usluge.

SVAKAKO.
Elementarno građansko pravo svakog korisnika jeste da unajmi pomoć u vidu usluge za bilo koji problem sa kojim se isti samostalno ne snalazi.
Konkretno, u slučaju elektronske registracije termina za vizu, angažovanje trećih lica ili pak agencija podrazumijeva da ste dobrovoljno i saglasno dali lične podatke na korištenje u tu svrhu.

Pri tome vodite računa na tačnost podataka i obezbjedite da naknadno imate kontrolu nad registracijom ili pak kompromis sa dotičnim licem, kako biste zadržali mogućnost praćenja statusa registracije ili mogućnost eventualnog storniranja termina, eventualne promjene kategorije ili slično.

Propustom termina usljed nedostatka kontrole nad registracijom ne ostvarujete pravo na vandredan, novi termin.

Prijavom eventualne zloupotrebe Vaših ličnih podataka ili naknadnom prijavom greške pri unosu podataka, u praksi, također ne ostvarujete pravo na vandredan termin.

Gubitkom pristupa online računu za elektronsku poštu, isto tako ne ostvarujete pravo na dodjelu vandrednog, novog termina.

S toga, ukoliko ste slabije informatički pismeni, ili pak nemate mnogo praktičnog iskustva oko korištenja online servisa, savjetujemo da u svrhu registracije termina angažujete lica koja se bolje razumiju i snalaze u takvim segmentima.

Apsolutno je potrebno obratiti paznju na tacnost unesenih licnih podataka prilikom registracije za termin, jer ukoliko ste unijeli bilo koju stavku pogresno– sluzbenici u Konzulatu nisu duzni vrsiti blagovremene ispravke i kontrolu u ime Vas, te eventualno upozoriti na moguce ucinjene greske pri unosu licnih podataka- tacnije oni to, osim u iznimnim slucajevima, nece niti su duzni uciniti.
Ovo za posljedicu moze imati uzaludno vrijeme cekanja na termin nakon obavljene registracije, jer unosom jedne pogresne stavke cete na dan dodjeljenog termina biti vraceni sa razgovora i bit cete u obavezi da ponovno izvrsite registraciju, a vrijeme cekanja ce se anulirati, pa proces ponavljate ispocetka.

NE,
Pomenuta dva subjekta nemaju nikakav vid saradnje.

Ambasada Info je web projekat, nastao s ciljem pružanja seta usluga korisnicima kojima je potrebna pomoć u pravilnom pokretanju postupka za dobivanje vize, budući da detaljne informacije u pojedinim segmentima nisu date na zvaničnoj stranici njemačkog konzulata. Na osnovu iskustva i poznavanja stranih jezika na pregovaračkom nivou, posjedujemo određeno znanje sa kojim možemo nadomjestiti nedostatke nastale usljed manjka dostupnosti nekih informacija na zvaničnoj stranici konzulata.

Asistencija u postupku dobivanja vize se sastoji od niza aktivnosti, kao npr: 1.) elektronska registracija za termin u bazu podataka njemačkog konzulata, 2.) izrada/popunjavanje pismenog zahtjeva za vizu, 3.)kontrola validnosti i kompletnosti dokumentacije, 4.) individualna prognoza šansi za dobivanje vize, 5.) pomoć u izradi profesionalne aplikacije za posao, 6.) izrada profesionalnih poslovnih pisama s ciljem obraćanja Poslodavcu, Uredu za strance, Agenciji za zapošljavanje, Ustanovi za priznavanje stručne spreme, 7.) tumačenje zakonskih odredbi i dr.

Pitanja Termin za vizu -Storniranje termina

STORNIRANJE REZERVISANOG TERMINA // AKTIVNE REGISTRACIJE?

DA,
Ovaj postupak je reverzibilan iz razloga sto se korisniku daje mogucnost da eventualno pogresno unesene podatke kod prvobitne namjere zakazivanja termina moze naknadno da ispravi i ponovno unese svoje tacne licne podatke ili pak da stornira termin ukoliko smatra da istom nece moci pristupiti.

NE,
Odnosno takav postupak tehnicki nije moguce sprovesti- sto znaci da korisnik nije u mogucnosti da istovremeno konkurise u razlicite 2 kategoriji npr. za „klasicno zaposljavanje“ i za „ausbildung“.
Kod registracije termina, mjerodavan je broj licnog dokumenta, koji nakon sto se iskoristi za rezervaciju termina u jednoj kategoriju- automatski biva pohranjen u bazu podataka.
Prilikom pokusaja registracije u nekoj drugoj (razlicitoj ili istoj) kategoriji, sistem vrsi provjeru na duplikat, te ukoliko postoji vec aktivna registracija u jednoj kategoriji za taj broj licnog dokumenta, u drugoj kategoriji niste u mogucnosti da konkurisete sve dok ne izvrsite storniranje u prethodnoj kategoriji.

NE,
Korisnik zadrzava pravo da iz licnih razloga ili bezrazlozno izvrsi storniranje i ponovnu registraciju.
Medutim, ovaj postupak je tehnicki omogucen s ciljem da korisnici u slucaju pogresno unesenih podataka imaju mogucnost da isprave svoje greske pri prvobitnom unosu.
Dakle, nije preporucljivo da se bezrazlozno registrujete i stornirate nekoliko puta, jer takav postupak nece izazvati eventualno ubrzanje termina, odnosno umanjiti vrijeme cekanja na termin, pa samim tim ponavljanje takve aktivnosti nema ni smisla, nego samo usporova rad tehnicke podrske u Konzulatu i bespotrebno opterecuje sistem za zakazivanje.
Ovo za posljedicu moze imati blokiranje Email adrese korisnika ili neke druge stavke licnih podataka u sistemu za zakazivanje, cime korisnik rizikuje da bude onemogucen kod daljnjih namjera registracije i time sebi moze nanijeti vlastitu stetu.

U Email posti otvorite poruku sa potvrdom uspjesne registracije, zatim kliknite na link plave boje za storniranje termina i u novootvorenom prozoru unesite potvrdni Code.
Poruka o uspjesno storniranom terminu ce biti ispisana u novom prozoru, ili ce se pak pojaviti prazno polje.
Nakon nekoliko minuta cete takoder, zaprimiti Email obavijest o uspjesnom storniranju.

Termin se po pravilu stornira ukoliko unaprijed znate da necete biti u mogucnosti da istom pristupite, a da biste izbjegli posljedice, krajnji rok koji je predvidjen za to jeste najkasnije 24h prije dodjeljenog termina.
Npr, dobili ste obavijest/poziv na termin za dan 22.06.2019 – potrudite se da isti stornirate najkasnije sa danom 21.06.2019, jer ukoliko ne stornirate termin, a na isti se ne pojavite, rizikujete blokadu i nemogucnost za ponovnu registraciju u sistemu u trajanju od 30 dana.
Dakle, ukoliko termin za 22.06.2019 ne stornirate blagovremeno, tek biste bili u mogucnosti da ponovnu registraciju izvrsite na dan 22.07.2019

Ucestalo ponavljanje registracije nakon koje se obicno neopravdano ne pojavite na termin, a isti blagovremeno ne stornirate, mozete izazvati trajnu blokadu Email adrese za rezervisanje termina u sistemu za zakazivanje.
Takva blokada Email adrese u sistemu se moze okarakterisati kao prevencija od namjerne zloupotrebe ili opstruiranje rada sistema, ili pak zastita od eventualne upotrebe software-a kod zakazivanja termina.

Termin za vizu Rezervacija

Sie kennen uns aus den TV Sendern​

 ©2020 Ambasada.Info

KONTAKT