Pokretanje postupka za dobivanje vize slanjem ovog elektronskog zahtjeva se naplaćuje. Dužni ste se koristiti tačnim ličnim podacima na stranici.  

Za pomoć pri popunjavanju elektronskog zahtjeva – KLIKNITE OVDJE 

ISPOD UNESITE PODATKE ZA PRAVILNO POKRETANJE POSTUPKA

Molimo da pažljivo popunite elektronski nalog u vidu pripreme zahtjeva za za vizu u Njemačkoj Ambasadi Sarajevo. Moguće je odabrati samo 1 odgovarajuću kategoriju u svrhu podnošenja zahtjeva za vizu.

ELIMINACIJA RIZIKA OD ODBIJENICE.
98%Rezerviši termin za vizu
Unesite puno ime i prezime.
Molimo unesite broj sa prednje strane ličnog dokumenta (npr. B2340012). Ukoliko rezervišete uslugu za drugo lice- bit će potrebno verifikovati zahtjev slanjem slike prednjeg dijela putovnice.
Unijeti u obliku DD.MM.GGGG
kod *Drugo unijeti u napomenu
Unesite Email adresu. Ukoliko rezervišete uslugu za drugo lice, molimo unesite kontakt Email dotične osobe. Ukoliko korisnik zaista ne posjeduje vlastitu Email adresu (npr. starije lice, koje ne koristi Email)- u napomeni obavezno naglasite da ne posjedujete Email.
Kod rezervacije termina, eMail adresa je veoma važan podatak, s toga obratite posebnu pažnju na ispravnost ovog unosa
Molimo unesite broj mobilnog telefona- u svrhu bolje dostupnosti i lakše konsulatacije.
KATEGORIJA ZAHTJEVA ZA VIZU (Moguće je aplicirati samo za 1 kategoriju) *
Ukoliko imate posebne napomene, kao npr, u polju 6.viza u svrhu spajanja porodice
( Namjerna zloupotreba ove stranice može dovesti do troškova- MOLIMO KORISNIKE DA NE ŠALJU TESTNE UPITE- Pokretanjem postupka nakon slanja ovog zahtjeva započinje utrošak vremenskih i radnih kapaciteta naših agenata, koje se stavljaju u obavezujući Račun/Fakturu).
Klikom na link ispod možete detaljno pročitati uslove korištenja stranica www.ambasada.info


Vidi uslove korištenja.

Nismo tijelo koje će ubrzati vrijeme čekanja na termin za vizu eventualnim istupanjem iz zakonskih okvira.

Za asistenciju u cjelokupnom postupku dobivanja vize, regularno se koristi zvanični sistem za zakazivanje, a naknadno i kontrola validnosti dokumentacije i pravilno popunjavanje obaveznih formulara.

Namjerna zloupotreba ovog elektronskog zahtjeva, trošenje vremenskih i radnih kapaciteta može dovesti do troškova, shodno stavu 2 Uslova korištenja stranica.