OBRAZAC ZA VIZU ILI FORMULAR ZA VIZU ( njem. Antragsformular ) je predefinirani dokument A4 formata koji je dostupan korisnicima za besplatno preuzimanje na internetu, ukoliko korisnik namjerava samostalno da ispuni ovaj dokument i isti preda na obradu u svrhu dobivanja vize.

Predstavlja obaveznu dokumentaciju prilikom predaje zahtjeva za izdavanje vize u Konzulatu.

PRISTUP RAZGOVORU NA DAN DODJELJENOG TERMINA U KONZULATU BEZ OVOG DOKUMENTA ĆE IZAZVATI ODBIJENICU ZAHTJEVA ZA VIZU.

Obrazac za vizu se popunjava isključivo na njemačkom jeziku prema jasno definisanim smjernicama.

Korisnik se prilikom popunjavanja ovog dokumenta mora jasno pridržavati određenih pravila prilikom upisivanja ličnih podataka podnosioca zahtjeva.

Zahtjev za vizu sadrži stranicu sa Poukom, gdje podnosilac zahtjeva za vizu svojeručnim potpisom krivično podvrđuje tačnost upisanih podataka.

TAČNO POPUNJEN ZAHTJEV ZA VIZU MOŽETE NARUČITI NA OVOJ STRANICI, NAKON ŠTO DOSTAVITE SVE PODATKE KOJE SE OD VAS ZAHTJEVAJU U VIZNOM POSTUPKU, A ZATIM NA KUĆNU ADRESU ZAPRIMATE GOTOV I PRAVILNO POPUNJEN DOKUMENT. USLUGA PRAVILNOG POPUNJAVANJA ZAHTJEVA ZA VIZU SE NAPLAĆUJE.

  • DOSTAVA BRZOM POŠTOM NA KUĆNU ADRESU
  • GOTOV DOKUMENT (ZAHTJEV ZA VIZU SPREMAN ZA PREDAJU U KONZULATU)
  • BESPLATNA KOREKCIJA / ISPRAVKA PODATAKA (MOGUĆNOST IZMJENE PODATAKA)

NARUČI GOTOVO ISPUNJEN OBRAZAC (FORMULAR) ZA VIZU


OBRAZAC (FORMULAR) ZA VIZU
Molimo unesite broj sa prednje strane ličnog dokumenta (npr. B2340012). Ukoliko rezervišete uslugu za drugo lice- bit će potrebno verifikovati zahtjev slanjem slike prednjeg dijela putovnice.
Unijeti u obliku DD.MM.GGGG
Unesite Email adresu. Ukoliko rezervišete uslugu za drugo lice, molimo unesite kontakt Email dotične osobe. Ukoliko korisnik zaista ne posjeduje vlastitu Email adresu (npr. starije lice, koje ne koristi Email)- u napomeni obavezno naglasite da ne posjedujete Email.
Molimo unesite broj mobilnog telefona- u svrhu bolje dostupnosti i lakše konsulatacije.
Ukoliko imate posebne napomene, molimo upišite kratki sažetak...
Saglasni ste sa uslovima korištenja stranica www.ambasada.info