OBRAZAC ZA VIZU (FORMULAR)

OBRAZAC ZA VIZU ILI FORMULAR ZA VIZU ( njem. Antragsformular ) je predefinirani dokument A4 formata koji je dostupan korisnicima za besplatno preuzimanje na internetu, ukoliko korisnik namjerava samostalno da ispuni ovaj dokument i isti preda na obradu u svrhu dobivanja vize. Predstavlja obaveznu dokumentaciju prilikom predaje zahtjeva za izdavanje vize u Konzulatu. PRISTUP RAZGOVORU NA DAN DODJELJENOG TERMINA U KONZULATU BEZ OVOG DOKUMENTA ĆE IZAZVATI ODBIJENICU ZAHTJEVA ZA VIZU. Obrazac za vizu se popunjava isključivo na njemačkom jeziku prema jasno definisanim smjernicama. Korisnik se prilikom popunjavanja ovog dokumenta mora jasno pridržavati određenih pravila prilikom upisivanja ličnih podataka podnosioca zahtjeva. Zahtjev za vizu sadrži stranicu sa Poukom, gdje podnosilac zahtjeva… Read More

Continue Reading

Spajanje porodice/ Sklapanje braka

Spajanje porodice i Sklapanje braka Njemacka   Ako ste član porodice državljana treće zemlje (izvan Evropske Unije i ERW Područja), može vam se odobriti boravišna dozvola za uspostavljanje ili održavanje porodične veze.   Preduslovi za dobivanje vize u svrhu spajanja porodice ili sklapanje braka: da vaš član porodice (kome se spajanje porodice odvija, poznat i kao zakonski staratelj) posjeduje dozvolu boravka, ima dovoljno stambenog prostora i osiguran je život ( u finansijskom smislu).   Koje korake trebate poduzeti da biste svoju obitelj odveli u Njemačku? Vaš suprug i vaša djeca podnose zahtjev za boravišnu dozvolu u svrhu spajanja porodice za Njemačku u njemačkoj ambasadi ili konzulatu u vašoj zemlji. Budući… Read More

Continue Reading

TERMIN ZA VIZU

Na snagu stupio novi sistemi zakazivanja- termin za vizu u Njemačkoj Ambasadi Sarajevo.  Termin za vizu kod kategorija “spajanje porodice” i “zapošljavanje” uvedene su liste čekanja. Na službenom obavještenju Njemačke Ambasade (Sarajevo) stoji sljedeće: “Unošenje podataka za termin za vizu možete izvršiti u svako doba. Nakon što ste unijeli svoje podatke, dobit ćete u roku od 30 minuta prvu mail potvrdu sa daljnjim uputama kao i svoj redni broj. Nekoliko sedmica nakon Vaše registracije biće Vam upućen drugi mail sa tačnim terminom za podnošenje zahtjeva za vizu ( konačni termin za vizu).” Obzirom na trenutnu veliku potražnju za terminima, moguće je da period čekanja između registracije i potvrde termina za… Read More

Continue Reading