OBRAZAC ZA VIZU (FORMULAR)

OBRAZAC ZA VIZU ILI FORMULAR ZA VIZU ( njem. Antragsformular ) je predefinirani dokument A4 formata koji je dostupan korisnicima za besplatno preuzimanje na internetu, ukoliko korisnik namjerava samostalno da ispuni ovaj dokument i isti preda na obradu u svrhu dobivanja vize. Predstavlja obaveznu dokumentaciju prilikom predaje zahtjeva za izdavanje vize u Konzulatu. PRISTUP RAZGOVORU NA DAN DODJELJENOG TERMINA U KONZULATU BEZ OVOG DOKUMENTA ĆE IZAZVATI ODBIJENICU ZAHTJEVA ZA VIZU. Obrazac za vizu se popunjava isključivo na njemačkom jeziku prema jasno definisanim smjernicama. Korisnik se prilikom popunjavanja ovog dokumenta mora jasno pridržavati određenih pravila prilikom upisivanja ličnih podataka podnosioca zahtjeva. Zahtjev za vizu sadrži stranicu sa Poukom, gdje podnosilac zahtjeva… Read More

Continue Reading