BRZI TERMIN ZA VIZU – Rezervacija

UPOZORENJE KORISNICIMA!!!

Od 01.03.2020.godine omogućen je BRZI TERMIN ZA VIZU- Rezervacija Kvalifikovani radnici

Ovaj elektronski formular je namijenjen isključivo stručnoj radnoj snazi kojoj je neophodna profesionalna asistencija u postupku dobivanja vize. Postupak asistencije se naplaćuje, a troškovi ovise o individualnoj potrebi korisnika.

Molimo obratite i pažnju na troškove usluga ovlaštenih ustanova i instituacija u nastavku (ova stranica nema nikakav vid monetarne saradnje sa tim ustanovama).


PAŽLJIVO UNESITE LIČNE PODATKE U NASTAVKU. DUŽNI STE SE KORISTITI TAČNIM LIČNIM PODACIMA NA STRANICI.

BRZI TERMIN ZA VIZU
Unesite puno ime i prezime.
Molimo unesite broj sa prednje strane ličnog dokumenta (npr. B2340012). Ukoliko rezervišete uslugu za drugo lice- bit će potrebno verifikovati zahtjev slanjem slike prednjeg dijela putovnice.
Unijeti u obliku DD.MM.GGGG
kod *Drugo unijeti u napomenu
Pojedine školske ustanove, odnosno diplome u Bosni i Hercegovini su provjereno priznate na ekvivalentnost nastavnog plana i programa (H+)
Unesite Email adresu. Ukoliko rezervišete uslugu za drugo lice, molimo unesite kontakt Email dotične osobe. Ukoliko korisnik zaista ne posjeduje vlastitu Email adresu (npr. starije lice, koje ne koristi Email)- u napomeni obavezno naglasite da ne posjedujete Email.
Kod rezervacije termina, eMail adresa je veoma važan podatak, s toga obratite posebnu pažnju na ispravnost ovog unosa
Molimo unesite broj mobilnog telefona- u svrhu bolje dostupnosti i lakše konsulatacije.
KATEGORIJA U KOJOJ APLICIRATE ZA VIZU (Moguće je aplicirati samo u 1 kategoriji) *
(Da li posjedujete prevedenu diplomu sa Apostille pečatom od strane ovlaštenog sudskog tumača njemačkog jezika ?! ) *
POSJEDUJEM PISMENI DOKAZ EKVIVALENTNOSTI STRUČNOG ZANIMANJA SA ADEKVATNOM NJEMAČKOM KVALIFIKACIJOM *
(Neslužbena procjena troškova postupka provjere ekvivalentnosti, propisanih od strane ovlaštenih institucija u SR Njemačkoj iznosi od 200-600€ )
POSJEDUJEM PISMENI DOKAZ O POZNAVANJU NJEMAČKOG JEZIKA (MINIMALNO A2 NIVOA) *
POSJEDUJEM KONKRETNU PONUDU (ILI UGOVOR) ZA ADEKVATNO RADNO MJESTO U SR NJEMAČKOJ *
Ukoliko imate druge posebne napomene, možete iskoristiti ovo polje za komentar...
( Namjerna zloupotreba ove stranice može dovesti do troškova- MOLIMO KORISNIKE DA NE ŠALJU TESTNE UPITE- Pokretanjem postupka nakon slanja ovog zahtjeva započinje utrošak vremenskih i radnih kapaciteta naših agenata, koje se stavljaju u obavezujući Račun/Fakturu).
Klikom na link ispod možete detaljno pročitati uslove korištenja stranica www.ambasada.info

Related Posts

KONTAKT