PROFESIONALNA IZRADA APLIKACIJE ZA POSAO-

FORMAT DIN 5008

 

“SAVRŠENO PRILAGOĐEN CV – ODLIKUJE TOP KANDIDATA”

 

Šta je CV formata DIN 5008?

Profesionalan izgled aplikacije za posao, prilagođen prema njemačkom standardu.

 

Koje su karakteristike ovakvog CV-a?

Format DIN 5008 se sastoji od egzaktno pozicioniranih cjelina tekstualnog i multimedijalnog sadržaja.

Personal koji vrši pregled Vašeg CV-a će odmah po primitku aplikacije za posao uvrstiti sve dokumente u program za detektovanje ovog formata. Nerijetko se desi, da kao potencijalni kandidat, uopšte ne budete uvršteni u prvobitni pregled sadržaja, bez obzira koliko kvalitetenu poslovnu historiju posjedujete.

 

KAKO RADIMO ?

 

1. Revizija CV-ja Basic

Analiza 6 osnovnih tačaka CV-ja i 4 kriterijuma koje svaki CV mora da zadovolji. Saveti za unaprijeđenje. Razgovor se obavlja telefonski.

 

2. Revizija CV-ja Professional DIN Standard

Analiza CV-ja od strane profesionalnog team-a, koji broji najmanje 2 eksperta iz oblasti ljudskih resursa i selekcije i 1 eksperta iz oblasti kandidata. Prezentovanje uključuje analizu ispunjena svih osnovnih tačaka i kriterijuma koje CV treba da zadovolji, analizu prilagođenosti CV-ja radnom iskustvu, profilu i profesiji kandidata i prijedlog koncepta kojim će se kandidat najbolje prezentovati. Preporuka je da se razgovor obavlji uživo, u vidu sastanka, ali je revizuju moguće organizovati i telefonski.

 

3. Izrada CV-ja

Podrazumijeva izradu kompletnog standardnog CV-ja koji u potpunosti zadovoljava sve standardne elemente koje CV treba da ima. Ova opcija je namjenjena prije svega studentima, osobama sa manje radnog iskustva i osobama čiji CV, zajedno sa radnim iskustvom, ne prelazi više od dvije strane.

 

4. Konsalting u profesionalnoj izradi i prezentaciji vašeg profila

Podrazumijeva više razgovora sa certificiranim ekspertima iz oblasti ljudskih resursa, koji imaju više od 10 godina iskustva. Rezultat konsultacija je izrada kompletnog profila, definisanje ključnih tačaka i osobina kandidata, kako bi se napravio optimalan profil kandidata kojim bi se na najbolji način prezentovao željenom poslodavcu.

 

5. Konsalting u profesionalnoj izradi i prezentaciji profila za visoke menadžerske pozicije

Podrazumijeva više razgovora sa certificiranim ekspertima iz oblasti ljudskih resursa koji imaju višegodišnje iskustvo u selekciji menadžerskih pozicija i u mjerenju učinka menadžera. U ovom slučaju konsalting uključuje savjetovanje eksperata, kao i opciono testiranje menadžerskih vještina kandidata, kako bi se odredio najoptimalniji način da se kandidat predstavi željenom tipu poslodavca i da se na pravilan način postavi u komunikaciji. Rezultat konsultacija je izrada kompletnog profila, definisanje ključnih tačaka i osobina kandidata, kako bi se napravio optimalan profil kandidata kojim bi se na najbolji način prezentovao željenom poslodavcu.

 

BESPLATAN UPIT ZA IZRADU CV-a