ZAHTJEV ZA VIZU

POPUNJAVANJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE VIZE- Obrazac/Formulari; njem: (ANTRAGSFORMULAR) Ambasada.info ovu uslugu svojim korisnicima nudi potpuno besplatno, ukoliko su ranije koristili uslugu rezervacije termina + praćenje termina za vizu ili pak rezervisali cjelokupan paket usluga.   Potrebno je posebno obratiti pažnju kod podnošenja elektronskog zahtjeva za ovom uslugom, kod agencije ambasada.info. Budući da se ovaj formular sastaji iz više stranica, ovdje ćete popuniti osnovne podatke o sebi, kao o korisniku, dok će daljni tok vršenja usluge usljediti u konsultaciji sa Vama.   POUKA „Član54. stav 2 br. 8 i član 53. stav 1 Zakona o boravku predviđaju da strankinja/stranac mogu dobiti izgon iz Njemačke, ukoliko ona/on u postupku obrade zahtjeva za… Read More

Continue Reading

CV Standard DIN

PROFESIONALNA IZRADA APLIKACIJE ZA POSAO- FORMAT DIN 5008   “SAVRŠENO PRILAGOĐEN CV – ODLIKUJE TOP KANDIDATA”   Šta je CV formata DIN 5008? Profesionalan izgled aplikacije za posao, prilagođen prema njemačkom standardu.   Koje su karakteristike ovakvog CV-a? Format DIN 5008 se sastoji od egzaktno pozicioniranih cjelina tekstualnog i multimedijalnog sadržaja. Personal koji vrši pregled Vašeg CV-a će odmah po primitku aplikacije za posao uvrstiti sve dokumente u program za detektovanje ovog formata. Nerijetko se desi, da kao potencijalni kandidat, uopšte ne budete uvršteni u prvobitni pregled sadržaja, bez obzira koliko kvalitetenu poslovnu historiju posjedujete.   KAKO RADIMO ?   1. Revizija CV-ja Basic Analiza 6 osnovnih tačaka CV-ja i… Read More

Continue Reading

TERMIN ZA VIZU

Na snagu stupio novi sistemi zakazivanja- termin za vizu u Njemačkoj Ambasadi Sarajevo.     Termin za vizu kod kategorija “spajanje porodice” i “zapošljavanje” uvedene su liste čekanja. Na službenom obavještenju Njemačke Ambasade (Sarajevo) stoji sljedeće: “Unošenje podataka za termin za vizu možete izvršiti u svako doba. Nakon što ste unijeli svoje podatke, dobit ćete u roku od 30 minuta prvu mail potvrdu sa daljnjim uputama kao i svoj redni broj. Nekoliko sedmica nakon Vaše registracije biće Vam upućen drugi mail sa tačnim terminom za podnošenje zahtjeva za vizu ( konačni termin za vizu).” Obzirom na trenutnu veliku potražnju za terminima, moguće je da period čekanja između registracije i potvrde… Read More

Continue Reading