TERMIN ZA VIZU

Na snagu stupio novi sistemi zakazivanja- termin za vizu u Njemačkoj Ambasadi Sarajevo.     Termin za vizu kod kategorija “spajanje porodice” i “zapošljavanje” uvedene su liste čekanja. Na službenom obavještenju Njemačke Ambasade (Sarajevo) stoji sljedeće: “Unošenje podataka za termin za vizu možete izvršiti u svako doba. Nakon što ste unijeli svoje podatke, dobit ćete u roku od 30 minuta prvu mail potvrdu sa daljnjim uputama kao i svoj redni broj. Nekoliko sedmica nakon Vaše registracije biće Vam upućen drugi mail sa tačnim terminom za podnošenje zahtjeva za vizu ( konačni termin za vizu).” Obzirom na trenutnu veliku potražnju za terminima, moguće je da period čekanja između registracije i potvrde… Read More

Continue Reading